நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்,எம லோக தண்டனைகள்,naraga thandanaigal,karuda puranam

                                  எமபுரி

 (எமலோகத்தின் தண்டனைகள்)

எமலோகத்தில் இப்பூலோகத்தில் தவறு செய்யும் அனைவருக்கும் தண்டனைகள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது.

*எவன் ஒருவன் தனக்குள்ளான உயிரினங்களை துன்புறுத்துகின்றானோ அவனுக்கு எம லோக் கணக்கில் அவன் மாதத்திற்கான தண்டனைகள் நிச்சயம் உண்டு.

*மனிதனுக்கு செய்யும் பாவங்கள் மனித மிருகங்கள் (பயங்கரமான எம தூதர்கள்) -களால் தண்டிக்கப்படுவார்கள்

*மிருகங்களை துன்புறுத்தல்,அவற்ற  கொன்று
சாப்பிடுதல் போன்றவை களுக்குள் கொடுர மிருகங்களாலே தண்டிக்கபடுகின்றார்கள்


அத்தண்டனைகள் பற்றி அறிய கீழே பார்க்கவும்
     நன்றி இது போன்ற பல காணொளியை பார்த்து ரசிக்க எங்கள் சைட் ஐ சப்ஸ்க்ரிப் செய்து கொள்ளுங்கள்

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post