நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்,எம லோக தண்டனைகள்,naraga thandanaigal,karuda puranam - OFFICIAL XLR

ads

நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்,எம லோக தண்டனைகள்,naraga thandanaigal,karuda puranam

                                  எமபுரி

 (எமலோகத்தின் தண்டனைகள்)

எமலோகத்தில் இப்பூலோகத்தில் தவறு செய்யும் அனைவருக்கும் தண்டனைகள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது.

*எவன் ஒருவன் தனக்குள்ளான உயிரினங்களை துன்புறுத்துகின்றானோ அவனுக்கு எம லோக் கணக்கில் அவன் மாதத்திற்கான தண்டனைகள் நிச்சயம் உண்டு.

*மனிதனுக்கு செய்யும் பாவங்கள் மனித மிருகங்கள் (பயங்கரமான எம தூதர்கள்) -களால் தண்டிக்கப்படுவார்கள்

*மிருகங்களை துன்புறுத்தல்,அவற்ற  கொன்று
சாப்பிடுதல் போன்றவை களுக்குள் கொடுர மிருகங்களாலே தண்டிக்கபடுகின்றார்கள்


அத்தண்டனைகள் பற்றி அறிய கீழே பார்க்கவும்
     நன்றி இது போன்ற பல காணொளியை பார்த்து ரசிக்க எங்கள் சைட் ஐ சப்ஸ்க்ரிப் செய்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்,எம லோக தண்டனைகள்,naraga thandanaigal,karuda puranam நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்,எம லோக தண்டனைகள்,naraga thandanaigal,karuda puranam Reviewed by Tamil Success on March 14, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.